how to build a website


JESTEŚMY
TWOIM
WSPARCIEM

Kancelaria 

Kancelaria została utworzona przez adwokata Wojciecha Dobosza, którego specjalizacją jest prowadzenie postępowań sądowych o charakterze cywilnym i gospodarczym.

Adwokat
Wojciech Dobosz

-na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 22 listopada 2005 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie,
- na tej podstawie wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej (nr rejestru Adwokatów Izby Krakowskiej 2112),
- jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998 r. ) oraz ukończył szkolenie w ramach aplikacji prokuratorskiej prowadzonej przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie (2002 r).

Minimalny standard świadczonych usług

Kancelaria zapewnia wszystkim swoim Klientom następujący minimalny standard świadczonych usług, polegający na :
wyznaczeniu koordynatora obsługi prawnej w osobie adwokata lub radcy prawnego ;
zapewnieniu świadczenia obsługi prawnej przez adwokata bądź radcę prawnego
w ustalonym wymiarze dziennym i tygodniowym,
reprezentowaniu Klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie zawiadomień, wezwań do sądu lub na podstawie pisemnych zleceń.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną obsługę prawną jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie,
a wysokość tego wynagrodzenia uzależniona przede wszystkim od nakładu czasu pracy.
Proponujemy różne formy rozliczenia z naszym Klientom, w tym:
- wynagrodzenie ryczałtowe,
- wynagrodzenie godzinowe,
- wynagrodzenie success fee. 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

JESTEŚMY TWOIM WSPARCIEM ...

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób fizycznych.  W ramach wykonywanych zadań reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także  w trakcie negocjacji umownych i przedprocesowych, ponadto zapewniamy swoim klientom stałą obsługę prawną .  

Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego. 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie:

- bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również podmiotów sektora publicznego,

 - egzekucji należności,

- regulowania stanu prawnego nieruchomości,

- prawa własności intelektualnej,

- prawa autorskiego.

W zakresie naszych zadań szczególne miejsce zajmuje prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, obrotu nieruchomościami oraz analizy umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

Kancelaria od początku swojej działalności pomaga i sprawuje opiekę prawną nad dwoma organizacjami pożytku publicznego 

KATOLICKIE CENTRUM KULTURY - którego celem działalności jest propagowanie kultury chrześcijańskiej poprzez organizowanie: koncertów, wystaw, szkoleń, festiwali muzycznych, filmowych; teatralnych, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, pielgrzymek.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU – prowadzącemu szereg programów pomocy społecznej dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

MEDIA O NAS 

Oto artykuły prasowe, które mogą Państwa zainteresować ...

"Oszukał niewinną kobietę na 260 tys. zł! Łukasz Biel bez cienia skrupułów sprzedał mieszkanie pani Małgorzacie mimo, że nie spłacił za nie kredytu ..."

Czytaj więcej .... 

“Ojcowie w Polsce mają naprawdę ciężko - mówi Łukasz, tata 2-letniej Nikoli. Przez 1,5 roku walczył o córkę ze skłonną do przemocy matką dziecka. Wadliwe przepisy, stereotypy, uprzedzeni biegli..."

Czytaj więcej ....