develop your own website


JESTEŚMY
TWOIM
WSPARCIEM

Adwokat Konrad Krawczyk

ukończył magisterskie studia prawnicze oraz studium podyplomowe z zakresu konkurencji i ochrony konsumentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie odbył aplikację sądową ukończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Jako adwokat prowadzi własną Kancelarię Adwokacką od 2010 r.
Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, a w tych obszarach w szczególności zajmuje się prawem nieuczciwej konkurencji, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, ochroną danych osobowych, IT oraz prawem konsumenckim.

W ramach swojej praktyki adwokackiej doradza oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną publicznych i prywatnych instytucji kultury, w tym również w sprawach zamówień publicznych. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz udziela bieżącej pomocy prawnej osobom fizycznym, głównie w sporach z przedsiębiorcami. Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach pojednawczych, arbitrażowych, sądowych i sądowo-administracyjnych na obszarze całego kraju.