O grupie

GRUPA ADW  jest wspólnym przedsięwzięciem adwokatów Wojciecha Dobosza, Konrada Krawczyka i Tomasza Tarnawskiego w którym uczestniczą także adwokaci Michał Mazurek i Katarzyna Wójcik.

Adwokaci tworzący GRUPĘ ADW w ramach prowadzonej praktyki zawodowej świadczą od wielu lat usługi na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak i pomocy prawnej świadczonej przy realizacji konkretnych projektów i zadań.

GRUPA ADW  łącząc w sobie doświadczenie, umiejętności i wiedzę poszczególnych adwokatów powstała z myślą o klientach wymagających kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej różne dziedziny prawa.

Siedziba grupy mieści się w Krakowie przy ul Pietrusińskiego 6.

Grupa  świadczy usługi na terenie całej Polski.

Zespół

Aktualnie zespół kancelarii to ośmiu doświadczonych i wykwalifikowanych profesjonalnych prawników, w skład którego wchodzi pięciu  adwokatów
i trzech aplikantów adwokackich.  

Przedmiot Działalności

Grupa ADW opierając się na bogatym doświadczeniu tworzących ją adwokatów zapewnia m. in.:

  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorcy,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • egzekucję należności od dłużników,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcami w drodze negocjacji i mediacji,
  • opracowywanie koncepcji i przygotowywanie wzorców umownych i ogólnych warunków umów.

Grupa ADW świadczy doradztwo i obsługę prawną głównie w dziedzinach: prawa cywilnego, handlowego, prawa autorskiego i dóbr niematerialnych.
W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów w procesach karnych, zarówno jako obrońcy, jak i pełnomocnicy oskarżycieli prywatnych
i posiłkowych.

Grupa ADW każdą powierzoną sprawę bada w sposób wszechstronny
i kompleksowy, a w razie takiej potrzeby tworzy  i organizuje prace zespołu specjalistów (np. doradców podatkowych, rewidentów, rzeczników patentowych itp.), aby jak najlepiej chronić interesy swoich klientów.

.